Akira Iriye, Storia del mondo, vol. VI. Il mondo globalizzato, (Torino, Einaudi, 2014)