Narrativa USA 1984-2014: romanzi, film, graphic novel, serie tv, videogame e altro